Sala Konferencyjna
Sala Konferencyjna

SALA KONFERENCYJNA SZCZECIN

31 NEW Office al. Niepodleglosci 31 Telefon : (+48) 698 00 20 93
WYNAJEM SALI KONFERENCYJNEJ KONFERENCJE / SZKOLENIA / WYKŁADY / PREZENTACJE KONFERENCJE / SZKOLENIA / WYKŁADY

KLAUZULA INFORMACYJNA / POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przekazanych nam dobrowolnie jest NIKA-SPORT WŁODZIMIERZ BRYŁA z siedzibą w Szczecinie, pod adresem Al. Niepodległości 31, 70-412 Szczecin, NIP: 852-060-90-36.

Z Administratorem można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: nika-sport@wp.pl

Pragniemy zapewnić, że traktujemy Państwa dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku ze świadczeniem naszych usług, w tym na: realizacji zleceń; bieżącego kontaktu, w tym: komunikacji mailowej, telefonicznej, wymiany korespondencji, prowadzenia rozliczeń i wystawiania faktur, a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń itp. na podstawie:

  • • art. 6 ust. 1 pkt. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, w szczególności do celów informacyjnych i marketingowych;
  • • art. 6 ust. 1 pkt. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby lub podmiotu, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • • art. 6 ust. 1 pkt. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych.

Otrzymane od Państwa informacje stanowiące dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności podejmowanych na Państwa życzenie. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem realizacji usług i zobowiązań związanych integralnie z prowadzoną przez nas działalnością. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i realizacji Umowy.

Jednocześnie przypominamy, że zgody które już Państwo udzieliliście zachowują swoją ważność.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Jako Administrator będziemy dokładać wszelkich starań aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na powyższe, prosimy o przekazanie stosownej dyspozycji, wówczas Państwa dane zostaną usunięte a trwające zobowiązania zakończone.

NIKA-SPORT Włodzimierz Bryła, Al. Niepodległości 31 70-412 Szczecin.

Wyróżnia nas bliskość i najlepsza cena! Skontaktuj się z nami!

KONTAKT / REZERWACJA

W razie wszelkich pytań lub chęci rezerwacji prosimy o skorzystanie z formularza rezerwacyjnego lub o kontakt drogą mailową bądź telefoniczną.

31 NEW Office

al. Niepodległości 31

70-412 Szczecin

Telefon : (+48) 698 00 20 93

Email : sala@new31.com.pl